ONTWERP
ONTWERP
ONTWERP
REALiSATiE
REALiSATiE
REALiSATiE
REALiSATiE
REALiSATiE
1/1

ZWiJNENBOS - AFFLiGEM

Ontwerp: winter 2019

Start realisatie: voorjaar 2020

Het bebossingsproject in de Zwijnweg in Affligem kadert binnen de groenontwikkeling van een groter gebied dat bekend staat als de Koudenbergbeekvallei. In opdracht van Regionaal Landschap dachten we na over een alternatieve bosontwikkeling die snel een biodiverse én belevingsvolte plek oplevert.