top of page

1. EERSTE CONTACT

Neem contact met ons op 

     - via het contactformulier 

     - via mail

     - telefonisch 

2. OFFERTE

Op basis van je adres bekijken we digitaal de site en aan de hand van een telefonisch of digitaal contact achterhalen we jullie exacte vraag. Op basis van deze info maken we een gepaste offerte op.

3. WENSEN EN AMBITIES OPLiJSTEN

Na goedkeuring van de offerte vragen we je een korte (digitale) vragenlijst in de te vullen om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de wensen en ambities voor het project. 

4. PLAATSBEZOEK

We spreken ter plekke af voor een bezichtiging van de site. De wensen en ambities worden besproken, verfijnd en eventueel bijgestuurd. Er worden foto's genomen en het terrein wordt eventueel opgemeten.

5. TERREINANALYSE

Tijdens het plaatsbezoek wordt een terreinanalyse uitgevoerd: reliëf, water, bodem, oriëntatie, het omliggend landschap,... . Deze analyse vormt de blauwdruk van een duurzaam ontwerp.

6. VOORLOPIG SCHETSONTWERP STRUCTUURPLAN

Aan de hand van de terreinanalyse en de wensen wordt een structuurplan opgemaakt. Het bevat zoneringen, looplijnen en (groen)vormen (boom, heester, vaste plantenborder,...). Het plan is in 2D en wordt met de hand getekend. 

5. TERUGKOPPELiNG

6. DEFiNiTiEF ONTWERP STRUCTUURPLAN

6. Verdieping STRUCTUURPLAN

7. MEETSTAAT - RAMiNG

8. UiTVOERiNG

bottom of page