top of page
SUBTILIA

SUBTiLiA bouwt graag mee aan een mooier, gezonder, natuurrijker, speelser, eetbaar en klimaatrobuust landschap.

Met een uitgesproken visie en het oog op een leefbare samenleving.

Vanuit de passie voor natuur, land-bouw, vormgeving en hout...

NATUUR

CREATiViTEiT

ERFGOED

BOOMBEHEER

PASSiE

ECOLOGiE

ONTWERP

PARTiCiPATiE

KLiMAATROBUUST

LANDSCHAP

REALiSATiE

EETBAAR

bottom of page